-->

[Mẫu Office] Bảng lập kế hoạch ngân sách cho ngày lễ

Bảng lập kế hoạch ngân sách cho ngày lễ. Đây là mẫu bảng lập kế hoạch ngân sách trợ năng giúp bạn quản lý chi tiêu dịp Giáng sinh hoặc các ngày lễ khác.
Bảng lập kế hoạch ngân sách cho ngày lễ
Chênh lệch giữa ngân sách và chi tiêu thực tế sẽ được tính toán cho bạn.
Bảng lập kế hoạch ngân sách cho ngày lễ Tải về
GIỚI THIỆU VỀ MẪU NÀY
Theo dõi chi phí với Bảng lập kế hoạch ngân sách cho ngày lễ.
Chỉ cần nhập Ngân sách và chi phí Thực tế phát sinh vào các nội dung khác nhau trong các bảng.
Ngân sách cho ngày lễ, Tổng số tiền tiêu thực tế và Số tiền chênh lệch sẽ được tính toán tự động cho bạn.
Lưu ý: 
Bạn có thể đọc thêm hướng dẫn ở cột A trong trang tính BẢNG LẬP KẾ HOẠCH NGÂN SÁCH CHO NGÀY LỄ. Phần văn bản này được cố ý ẩn đi. Để loại bỏ văn bản, chọn cột A, rồi chọn XÓA. Để bỏ ẩn văn bản, chọn cột A, rồi thay đổi màu phông chữ.
Để tìm hiểu thêm về các bảng, hãy nhấn SHIFT rồi nhấn F10 trong một bảng, chọn tùy chọn BẢNG, rồi chọn VĂN BẢN THAY THẾ.

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO