-->

[Mẫu Office] Trinh lập kế hoạch ý tưởng (nhiệm vụ)

Trinh lập kế hoạch ý tưởng (nhiệm vụ). Thiết lập mục tiêu, lập kế hoạch và theo dõi tình trạng thực hiện với mẫu trình lập kế hoạch ý tưởng này.
[Mẫu Office] Trinh lập kế hoạch ý tưởng (nhiệm vụ)
Chừa chỗ cho ghi chú và các cấp độ tình trạng thực hiện được mã hóa màu.

Excel: https://templates.office.com/vi-vn/trinh-l%c3%a2%cc%a3p-k%c3%aa%cc%81-hoa%cc%a3ch-y%cc%81-t%c6%b0%c6%a1%cc%89ng-nhi%c3%aa%cc%a3m-vu%cc%a3-tm00000017

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO