-->

Câu hỏi thường gặp về quy tắc văn bản của Facebook

Quy tắc văn bản 20% của Facebook là gì?

Mặc dù họ đã không loại bỏ nó hoàn toàn, Facebook đã thay đổi quy tắc 20% của họ , trong đó tuyên bố rằng văn bản trên hình ảnh quảng cáo không nên chiếm hơn 20% hình ảnh.

Facebook không còn từ chối hình ảnh quảng cáo trên cơ sở văn bản mà chúng chứa. Mặc dù điều này có phần tốt cho các nhà tiếp thị, Facebook cũng đã tuyên bố rằng, khi số lượng văn bản trên hình ảnh của bạn tăng lên, phạm vi tiếp cận của quảng cáo của bạn có thể bị hạn chế.

Điều này chỉ có nghĩa là Facebook ưu tiên hình ảnh với ít văn bản hơn.

Facebook thậm chí có một trang nơi các nhà quảng cáo có thể kiểm tra xem hình ảnh của họ có tuân thủ quy tắc 20% hay không.

Tải lên một hình ảnh để xác định số lượng văn bản trong hình ảnh quảng cáo của bạn. Nếu tỷ lệ văn bản trên hình ảnh quá cao, quảng cáo của bạn có thể không tiếp cận được toàn bộ đối tượng.

Họ đưa ra ngoại lệ cho một số loại sản phẩm được quảng cáo. Truy cập Trung tâm trợ giúp của Facebook để tìm hiểu về các trường hợp ngoại lệ, xem các ví dụ về hình ảnh với văn bản và nhận thêm hướng dẫn.
Câu hỏi thường gặp về quy tắc văn bản của Facebook
Facebook sử dụng phân loại này cho lớp phủ văn bản trên hình ảnh:
  • Ok: Quảng cáo của bạn sẽ chạy bình thường.
  • Thấp: Khả năng hiển thị của quảng cáo của bạn có thể thấp hơn một chút.
  • Trung bình: Khả năng hiển thị của quảng cáo của bạn có thể thấp hơn nhiều.
  • Cao: Quảng cáo của bạn có thể không chạy.
Facebook sử dụng phân loại này cho lớp phủ văn bản trên hình ảnh

Câu hỏi thường gặp về quy tắc văn bản của Facebook

Điều đó có nghĩa là tôi có quá nhiều văn bản hình ảnh?
Văn bản trong hình ảnh quảng cáo của bạn bao gồm văn bản được đặt trên một bức ảnh hoặc hình minh họa, logo dựa trên văn bản hoặc hình mờ được sử dụng trong hình ảnh của quảng cáo. Nó cũng bao gồm văn bản trong hình thu nhỏ được sử dụng cho video cũng như hình ảnh được sử dụng làm ảnh bìa hoặc ảnh tiểu sử của Trang được quảng cáo.

Hình ảnh quảng cáo của tôi nên có bao nhiêu văn bản?
Facebook thích hình ảnh quảng cáo có ít hoặc không có văn bản, bởi vì hình ảnh có nhiều văn bản có thể tạo ra trải nghiệm chất lượng thấp hơn cho mọi người trên Facebook.

Tôi nên làm gì để giảm số lượng văn bản?
Cân nhắc đặt hầu hết văn bản của bạn vào vùng văn bản của quảng cáo thay vì trên hình ảnh quảng cáo. Nếu bạn phải sử dụng văn bản, hãy sử dụng cỡ chữ nhỏ hơn và ít từ hơn để giảm tỷ lệ văn bản thành hình ảnh. Hãy thử giảm văn bản hình ảnh và kiểm tra lại bằng công cụ này.

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO