-->

Hướng dẫn kích thước kênh YouTube 2020

Nếu bạn đang tìm cách tận dụng tối đa nghệ thuật kênh YouTube của mình, thì đây là danh sách các kích thước và bố cục.
Hướng dẫn kích thước kênh YouTube 2020
Tự hỏi kích thước nào để làm banner YouTube của bạn? Dưới đây là tóm tắt nhanh về cách tận dụng tối đa không gian hình ảnh của kênh.

Kích thước banner YouTube

Đây là phiên bản nhanh cho kích thước hình ảnh cho kích thước banner YouTube vào năm 2020.
  • Kích thước lý tưởng: 2560 x 1440 pixel
  • Tối thiểu: 2048 x 1152 pixel
  • Vùng an toàn: 1540 x 427 pixel, ở giữa
  • Tối đa: 6MB kích thước tệp

Kích thước hình ảnh hồ sơ YouTube

Khi nói đến việc tạo ra hình ảnh hồ sơ YouTube hoàn hảo, chọn kích thước hình ảnh hồ sơ YouTube chính xác là một nơi tốt để bắt đầu.

Kích thước hình ảnh hồ sơ YouTube tốt nhất là 800 x 800 pixel , nhưng lưu ý rằng đây là kích thước hình vuông và hình ảnh hồ sơ YouTube được cung cấp một hình tròn.

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO