-->

Blogspot thay đổi giao diện viết nội dung 2020

Blogspot thay đổi giao diện viết nội 2020. Trông mượt mà đẹp hơn.

Dưới đây là một số hình ảnh blogsot đả thay đổi trong năm 2020.
Blogspot thay đổi giao diện viết nội 2020
Khung soạn thảo nội dung
 
Blogspot thay đổi giao diện viết nội 2020
TBlogspot thay đổi giao diện viết nội 2020


Blogspot thay đổi giao diện viết nội 2020
Phần chỉnh sửa hình ảnh

Blogspot thay đổi giao diện viết nội 2020
Thêm video vào bài viết

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO