-->

Trình kiểm tra email

Một công cụ đơn giản để kiểm tra xem một địa chỉ email có tồn tại hay không.

Email Checker là một công cụ nhỏ đơn giản để xác minh địa chỉ email. Nó miễn phí và khá dễ sử dụng. Chỉ cần nhập địa chỉ email và nhấn nút kiểm tra.

Trình kiểm tra email

Công cụ cho bạn biết id email là thật hay giả. Đôi khi, nó không thể dự đoán chính xác và nói không xác định vì một số nhà cung cấp dịch vụ email đã đặt một số giới hạn.

https://email-checker.net/

Làm cách nào để xác minh một email?

Đầu tiên nó kiểm tra định dạng địa chỉ email.

Sau đó, hãy đảm bảo rằng tên miền đó hợp lệ. Chúng tôi cũng kiểm tra xem đó có phải là địa chỉ email dùng một lần hay không.

Trong bước cuối cùng, Nó trích xuất các bản ghi MX từ các bản ghi miền và kết nối với máy chủ email (qua SMTP và cũng mô phỏng việc gửi tin nhắn) để đảm bảo hộp thư thực sự tồn tại cho người dùng / địa chỉ đó. Một số máy chủ thư không hợp tác trong quá trình này, trong những trường hợp như vậy, kết quả của công cụ xác minh email này có thể không chính xác như mong đợi.

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO