-->

6 lựa chọn thay thế Google Photos

Các lựa chọn thay thế Google Photos cung cấp giải pháp sao lưu đám mây.

Nếu bạn đang tìm kiếm các ứng dụng thư viện tốt nhất để quản lý cục bộ các tệp phương tiện thì hãy làm theo bài viết được liên kết của chúng tôi.

6 lựa chọn thay thế Google Photos

Để dễ dàng chuyển sang ứng dụng có liên quan, chỉ cần nhấp vào liên kết bên dưới.

1. Amazon Photos

https://www.amazon.com/Amazon-Photos/b?ie=UTF8&node=13234696011

2. Flickr

https://www.flickr.com/

3. Apple iCloud

https://www.icloud.com/

4. Microsoft OneDrive

https://onedrive.live.com/

5. Dropbox

https://www.dropbox.com/

6. Photobucket

https://app.photobucket.com/explore

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO