-->

Kích thước ảnh Twitter 2021

Kích thước ảnh Twitter 2021

  • Ảnh tiêu đề: 1500 x 500px
  • Ảnh hồ sơ: 400 x 400px
  • Hình ảnh Chia sẻ: 440 x 220 px (tối thiểu), 1024px x 512px (tối đa), tỷ lệ 16: 9
  • Hình ảnh đã Tweet: 1024 x 512
  • Thẻ liên kết Twitter: 1200 X 628
Kích thước ảnh Twitter 2021


Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO