-->

Kích thước hình ảnh Google Ads 2021

Kích thước hình ảnh được đề xuất cho Google Ads

Kích thước hình ảnh Google Ads 2021

Những kích thước phổ biến nhất là:

 • Hình ảnh vuông - kích thước hình ảnh được đề xuất là 250 x 250px
 • Hình ảnh vuông nhỏ - 200 x 200px
 • Hình ảnh bảng dẫn - 728 x 90px
 • Hình ảnh biểu ngữ - 468 x 60px
 • Hình ảnh hình chữ nhật trong dòng - 300 x 250px
 • Hình ảnh hình chữ nhật lớn - 336 x 280px
 • Hình ảnh hình chữ nhật đứng - 120 x 600px
 • Hình chữ nhật đứng rộng - 160 x 600px
 • Hình ảnh quảng cáo nửa trang - 300 x 600px
 • Hình chữ nhật dài lớn - 970 x 90px
 • Hình ảnh hình chữ nhật dài trên thiết bị di động (chỉ dành cho thiết bị di động) - 320 x 50px
Xem thêm:

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO