-->

Kích thước hình ảnh Google Form 2021

Kích thước hình ảnh tiêu đề Google Biểu mẫu tốt nhất là 1600 đến 400 px. Nhưng bạn nên thêm một số lề vào dưới cùng trong khi bạn đang thiết kế hình ảnh tiêu đề vì ở dưới cùng một số yếu tố thiết kế tĩnh sẽ xuất hiện.

Kích thước hình ảnh Google Form 2021

Kích thước hình ảnh tiêu đề biểu mẫu của Google

kích thước hình ảnh tiêu đề biểu mẫu google cách tạo tiêu đề biểu mẫu google biểu mẫu thêm hình ảnh vào tiêu đề

Hình ảnh tiêu đề phải có chiều rộng ít nhất 800px và chiều cao 200px

Nhấp vào đây để tải xuống hình ảnh mẫu 800 x 200

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO