-->

Kích thước hình ảnh LinkedIn 2021

 Kích thước hình ảnh LinkedIn 2021:

 • Ảnh bìa công ty: 1192 x 220px
 • Đăng hình ảnh: 1200 x 627px
 • Hình ảnh biểu trưng công ty: 300 x 300px, tỷ lệ co 1: 1
 • LinkedIn Stories: 1080 x 1920px, tỷ lệ khung hình 9:16
Kích thước hình ảnh LinkedIn 2021

Với khả năng quảng cáo được nhắm mục tiêu và cạnh tranh trên LinkedIn:

 • Nội dung được Tài trợ / Quảng cáo Hình ảnh Đơn: 1200 x 627px, tỷ lệ co 1,91: 1
 • Quảng cáo Văn bản: 100 x 100px; tải lên JPG hoặc PNG
 • Định dạng theo dõi quảng cáo động: kích thước hình ảnh tối thiểu, 100 x 100px cho JPG hoặc PNG
 • Định dạng tiêu điểm quảng cáo động (hình ảnh công ty): kích thước hình ảnh tối thiểu, 100 x 100px cho JPG hoặc PNG
 • Định dạng tiêu điểm quảng cáo động (hình nền): 300 x 250px
 • Quảng cáo động cho Talent Media (biểu trưng): kích thước hình ảnh tối thiểu, 100 x 100px cho JPG hoặc PNG
 • Định dạng Nội dung Quảng cáo Động (biểu trưng): kích thước hình ảnh tối thiểu, 100 x 100px cho JPG hoặc PNG
 • Định dạng Nội dung Quảng cáo Động (xem trước tài liệu): tối đa là năm 81 x 104 px
 • Quảng cáo hình ảnh băng chuyền: 1080 x 1080px với tỷ lệ co 1: 1
 • Quảng cáo Video (ngang): tối đa 1920 x 1080px, tỷ lệ co 16: 9
 • Quảng cáo Video (hình vuông): tối đa 1920 x 1920px, tỷ lệ co 1: 1
 • Quảng cáo Video (dọc): tối đa 1080 x 1920px, tỷ lệ co 9:16

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO