-->

Kích thước hình ảnh Pinterest 2021

Kích thước hình ảnh được đề xuất cho Pinterest

Ảnh hồ sơ: 165 x 165 pixel

Ảnh hồ sơ Pinterest có thể không quan trọng bằng ảnh hồ sơ Facebook hoặc Twitter. Tuy nhiên, bạn vẫn cần sử dụng một cái đẹp. Rốt cuộc, bất cứ ai đến bảng của bạn hoặc ghim thông qua tìm kiếm từ khóa có thể sẽ xem hồ sơ của bạn.

Kích thước hình ảnh Pinterest 2021

Hình ảnh hiển thị bảng: 222 x 150 pixel

Sử dụng hình ảnh bắt mắt để đăng trên các bảng Pinterest có liên quan.

Kích thước ghim: chiều rộng 238 pixel (với chiều cao được chia tỷ lệ)

Mặc dù đây là các kích thước cho ghim Pinterest của bạn, nhưng các ghim mở rộng sẽ có chiều rộng tối thiểu là 600 pixel. Bạn có thể đăng hình ảnh lớn hơn (vì chỉ có chiều rộng là cố định, trong khi chiều dài có thể được tăng thêm) để tương tác tốt hơn và nhiều lượt ghim lại hoặc lượt thích hơn.

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO