-->

Kích thước hình ảnh Tumblr 2021

Kích thước được đề xuất cho hình ảnh hồ sơ Tumblr

Ảnh hồ sơ xuất hiện trên trang hồ sơ của bạn và bên cạnh các bài đăng của bạn. Để đảm bảo nó trông hoàn hảo như hình ảnh, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng kích thước hình ảnh 128 x 128px . Các định dạng tệp nổi bật bao gồm JPG, GIF, PNG và BMP.

Kích thước hình ảnh Tumblr 2021

Kích thước được đề xuất cho bài đăng hình ảnh trên Tumblr

Đây là những hình ảnh xuất hiện trên trang của bạn và hiển thị cho tất cả những người theo dõi hồ sơ của bạn. Kích thước hình ảnh tối đa là 1280 x 1920px , mặc dù nó sẽ hiển thị trong nguồn cấp dữ liệu ở 500 x 750px . Nếu bạn muốn thêm tập ảnh, chiều rộng của một hình ảnh trong một hàng là 500px , đối với các hàng hai hình ảnh, nó phải là 245px và đối với ba hình ảnh liên tiếp là 160px . Đối với các bài đăng liên kết, kích thước hình thu nhỏ được đề xuất là 130 x 130px . Ảnh động GIF phải có chiều rộng tối đa là 540px , mặc dù, tùy thuộc vào kích thước GIF, đôi khi có thể dung nạp thêm chiều rộng.

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO