-->

Kích thước hình ảnh YouTube 2021

Kích thước hình ảnh YouTube 2021:

  • Ảnh hồ sơ: 800 x 800px
  • Ảnh bìa: 2560 x 1440px
  • Hình thu nhỏ của Video: 1280 x 720px, tỷ lệ khung hình 16: 9
Kích thước hình ảnh YouTube 2021

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO