-->

Kích Thước Hình Ảnh Zalo 2021

Kích thước ảnh bìa Zalo cá nhân

  • Kích thước ảnh bìa Zalo cá nhân trên điện thoại: 640 x 700 pixel.
  • Vùng an toàn đảm bảo không bị cắt xén nội dung: 640 x 340 pixel.
  • Dung lượng ảnh tối đa 1MB, kích thước tối thiểu 320 x 350 pixel.
  • Định dạng ảnh bìa được chấp nhận: JPG hoặc PNG.

Kích thước ảnh bìa Zalo Page

  • Ảnh bìa yêu cầu dung lượng tối đa không được vượt quá con số 1MB.
  • Kích thước tối thiểu cho ảnh bìa trên Zalo là 320*350px.
  • Vùng an toàn đề xuất là 640 x 340px.
Kích Thước Hình Ảnh Zalo 2021

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO