-->

Kích thước hình ảnh Facebook 2021

Cho dù đó là quảng cáo sáng tạo, quảng cáo sự kiện hay Câu chuyện trên FB, hãy đảm bảo hình ảnh hoặc thẻ xã hội của bạn nổi bật trên nguồn cấp dữ liệu của đối tượng mục tiêu với các kích thước hình ảnh được đề xuất sau:

  • Hình ảnh được Chia sẻ: 1200 x 630px, tỷ lệ co 16: 9
  • Hình ảnh có Liên kết: 1200 x 628px, tỷ lệ khung hình 16: 9
  • Ảnh bìa sự kiện: 1920 x 1080px
  • Ảnh hồ sơ: 180 x 180px, tỷ lệ co 1: 1
  • Câu chuyện trên Facebook: 1080 x 1920px, tỷ lệ khung hình 9:16

Tiếp theo, chúng tôi có định cỡ hình ảnh Quảng cáo Facebook. Với rất nhiều khả năng quảng cáo khác nhau trên FB, điều quan trọng là phải lưu ý định cỡ và các phương pháp hay nhất đằng sau các quảng cáo bạn đã chọn.

Kích thước hinhf ảnh Facebook 2021

Quảng cáo nguồn cấp dữ liệu tin tức, Quảng cáo thị trường và Quảng cáo trên Messenger: 1200 x 628px

  • Quảng cáo Bộ sưu tập: 400 x 150px
  • Quảng cáo băng chuyền: 1080 x 1080px
  • Quảng cáo video: 16: 9 hoặc 9:16, tối đa 4GB
  • Liên quan: Slay Social: Những sai lầm cần tránh trên các kênh xã hội của bạn

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO