-->

Phần mềm CRM miễn phí tốt nhất cho năm 2021

Phần mềm CRM miễn phí tốt nhất

Phần mềm CRM miễn phí tốt nhất cho năm 2021

EngageBay cho khả năng kinh doanh tất cả trong một 

https://www.engagebay.com/

Bitrix24 dành cho các doanh nghiệp có nhiều người dùng và địa chỉ liên hệ

https://www.bitrix24.com/

Zoho CRM để mở rộng quy mô doanh nghiệp của bạn

https://www.zoho.com/vi/crm/

HubSpot CRM dành cho các doanh nghiệp muốn có nhiều tùy chọn tích hợp

https://www.hubspot.com/products/crm

Insightly để quản lý dự án

https://www.insightly.com/

Capsule CRM cho một CRM miễn phí dễ sử dụng

https://capsulecrm.com/

CRM Agile cho khả năng tiếp thị miễn phí

https://www.agilecrm.com/

Streak Khả năng quản lý danh bạ từ hộp thư đến Gmail

https://www.streak.com/

Freshworks CRM dành cho hệ thống điện thoại tích hợp

https://www.freshworks.com/freshsales-crm/

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO