-->

Top 10 PHẦN MỀM MIỄN PHÍ tốt nhất mà bạn nên sử dụng

Đây là 10 phần mềm miễn phí tốt nhất cho máy tính rất hữu ích.

Top 10 PHẦN MỀM MIỄN PHÍ tốt nhất mà bạn nên sử dụng

Bắt đầu với ấn bản này của loạt phim “Phần mềm miễn phí” và các tập trong tương lai, chúng ta sẽ xem xét các chương trình mã nguồn mở và miễn phí tốt nhất cho máy tính của bạn.

1. Atom

https://atom.io/

2. Blender

https://www.blender.org/

3. GIMP

https://www.gimp.org/

4. LibreOffice

https://www.libreoffice.org/

5. Mozilla Firefox

https://www.mozilla.org/

6. OBS Studio

https://obsproject.com/

7. ShareX

https://getsharex.com/

8. Shotcut

https://shotcut.org/

9. Tor Browser

https://www.torproject.org/

10. VirtualBox

https://www.virtualbox.org/

11. VLC Media Player

https://www.videolan.org/vlc/

12. Waterfox

https://www.waterfoxproject.org/

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO