-->

5 phần mềm chỉnh sửa ảnh miễn phí 2021

Sẵn sàng để bắt đầu chỉnh sửa hình ảnh của bạn như một người chuyên nghiệp?

Dưới đây là phần mềm chỉnh sửa ảnh miễn phí tốt nhất mà bạn có thể sử dụng vào năm 2021:

#1. Adobe Photoshop Express

Adobe Photoshop Express

https://www.adobe.com/sea/products/photoshop-express.html

#2. GIMP

https://www.gimp.org/

#3. Paint .NET 

Paint .NET

https://www.getpaint.net/index.html

#4. Pixlr E 

https://pixlr.com/vn/e/

#5,  PhotoScape X 

http://x.photoscape.org/

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO