-->

7 Giải pháp thay thế FileZilla 2021

FileZilla, một trong những ứng dụng khách FTP trưởng thành nhất, là một chương trình mã nguồn mở, miễn phí để truyền tệp. Dễ dàng kết nối với trang FTP của bạn bằng FileZilla.

FileZilla hoạt động với mọi hệ điều hành, có giao diện đơn giản và tất cả các tính năng cơ bản mà bạn mong đợi từ một ứng dụng FTP hàng đầu, bao gồm hỗ trợ chuyển FTPS và SFTP.

7 Giải pháp thay thế FileZilla 2021

Dưới đây là một số ứng dụng khách FTP thay thế cho FileZilla để truyền tệp an toàn có thể là những gì doanh nghiệp của bạn cần.

#1. Cyberduck for Mac

cyberduck.io

#2. Core FTP Pro

www.coreftp.com

#3. Forklift

binarynights.com

#4. CoffeeCup Software’s Free FTP

www.coffeecup.com/free-ftp

#5. WS_FTP

www.ipswitch.com/ftp-client

#6. AnyClient

app.anyclient.com

#7. WinSCP

winscp.net/eng/index.php

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO