-->

Kích thước hình ảnh Facebook 2021 (câp nhật 01/2021)

Kích thước hình ảnh Facebook cho ảnh hồ sơ: 170 x 170 pixel (trên hầu hết các máy tính)

Ảnh hồ sơ Facebook của bạn sẽ hiển thị ở kích thước 170 x 170 pixel trên máy tính để bàn. Nhưng nó sẽ hiển thị dưới dạng 128 x 128 pixel trên điện thoại thông minh.

Kích thước hình ảnh Facebook 2021 (câp nhật 01/2021)

Kích thước hình ảnh Facebook cho ảnh bìa: 851 x 315 pixel (khuyến nghị)

 • Kích thước màn hình: 820 x 312 pixel
 • Kích thước màn hình điện thoại thông minh: 640 x 360 pixel
 • Kích thước tối thiểu: 400 x 150 pixel
 • Kích thước tệp lý tưởng: Dưới 100KB

Kích thước hình ảnh Facebook cho bài đăng và ảnh dòng thời gian:

Facebook tự động thay đổi kích thước và định dạng ảnh của bạn khi chúng được tải lên để dòng thời gian có chiều rộng 500 pixel và phù hợp với tỷ lệ khung hình 1,91: 1.

Nhưng tránh tạo pixel hoặc thời gian tải chậm bằng cách ghi nhớ các kích thước sau:

 • Kích thước đề xuất: 1200 x 630 pixel
 • Kích thước tối thiểu: 600 x 315 pixel

Kích thước hình ảnh Facebook cho ảnh bìa sự kiện: 1200 x 628 pixel (khuyến nghị)

Kích thước hình ảnh Facebook cho ảnh toàn cảnh hoặc ảnh 360 độ:

Kích thước hình ảnh tối thiểu: Facebook nói rằng nó phải là "30.000 pixel ở bất kỳ chiều nào và tổng kích thước nhỏ hơn 135.000.000 pixel."

Kích thước hình ảnh Facebook cho Câu chuyện trên Facebook: 1080 x 1920 pixel (khuyến nghị)

Kích thước hình ảnh Facebook cho quảng cáo:

 • Kích thước cho quảng cáo Nguồn cấp dữ liệu Facebook: Ít nhất 1080 x 1080 pixel. Kích thước tối thiểu 600 x 600 pixel. Tỷ lệ 1,91: 1: 1: 1. Kích thước tệp tối đa là 30 MB.
 • Kích thước cho quảng cáo Cột bên phải của Facebook: Ít nhất 1080 x 1080 pixel. Kích thước tối thiểu 254 x 133 pixel. Tỷ lệ 1: 1. (Hãy nhớ: Đây là định dạng quảng cáo chỉ dành cho máy tính để bàn.)
 • Kích thước hình ảnh Facebook cho Bài viết tức thời: Ít nhất 1080 x 1080 pixel. Tỷ lệ 1,91: 1: 1: 1. Kích thước tệp tối đa là 30 MB.
 • Kích thước hình ảnh cho quảng cáo Facebook Marketplace: Ít nhất 1080 x 1080 pixel. Tỷ lệ 1: 1. Kích thước tệp tối đa là 30 MB.
 • Kích thước hình ảnh cho Tìm kiếm trên Facebook: Ít nhất 1080 x 1080 pixel. Kích thước tối thiểu 600 x 600 pixel. Tỷ lệ 1,91: 1: 1: 1. Kích thước tệp tối đa là 30 MB.
 • Kích thước hình ảnh Facebook cho Tin nhắn được Tài trợ: Ít nhất 1080 x 1080 pixel. Tỷ lệ 1,91: 1: 1: 1. Kích thước tệp tối đa là 30 MB.
 • Kích thước cho quảng cáo hộp thư đến Messenger: Ít nhất 1080 x 1080 pixel. Tỷ lệ 1: 1. Kích thước tối thiểu 254 x 133 pixel. Kích thước tệp tối đa là 30 MB.
 • Kích thước cho quảng cáo Câu chuyện trên Messenger: Ít nhất 1080 x 1080 pixel. Tỷ lệ 9:16. Chiều rộng tối thiểu 500 pixel.

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO