-->

Những công cụ live stream phổ biến hiện nay

Tính năng phát trực tiếp đang ngày càng trở nên phổ biến hơn, dẫn đến nhiều công cụ phần mềm phát trực tuyến trên thị trường.

Những công cụ live sream phổ biến hiện nay

#1. OBS Studio

https://obsproject.com/

OBS Studio

#2. Streamlabs OBS

https://streamlabs.com/

#3. XSplit

https://www.xsplit.com/

#4. Wirecast

#5. vMix

#6. Nvidia Shadowplay

#7. Lightstream

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO