-->

Kích thước ảnh avatar Slack LiveJournal 2021

Kích thước ảnh avatar Slack 2021

Kích thước ảnh hồ sơ tối thiểu là: 512 x 512px và tối đa: 1024 x 1024px

Kích thước ảnh avatar Slack 2021

Kích thước kích thước hình ảnh LiveJournal

  • Chiều cao tối đa: 100Px
  • Chiều rộng tối đa: 100px
  • Kích thước tệp tối đa: 40kb

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO