-->

Kích thước hình ảnh Facebook 2021 (Cập Nhật 04/2021)

Ảnh đại diện Facebook

 • Khuyến nghị: 200 x 200
 • Tối thiểu: 180 x 180
 • Tỷ lệ khung hình: 1: 1
 • Màn hình máy tính để bàn: 170 x 170

Ảnh bìa Facebook

 • Khuyến nghị: 820 x 360
 • Tối thiểu: 400 x 150
 • Tỷ lệ khung hình: 26:10
 • Màn hình máy tính để bàn: 820 x 312

Hình ảnh được chia sẻ trên Facebook

 • Khuyến nghị: 1200 x 630
 • Tối thiểu: 600 x 315
 • Tỷ lệ khung hình: 40:21
 • Màn hình máy tính để bàn: 500 x 261

Hình thu nhỏ liên kết được chia sẻ trên Facebook

 • Khuyến nghị: 1200 x 630
 • Tối thiểu: 600 x 315
 • Tỷ lệ khung hình: 40:21
 • Màn hình máy tính để bàn: 500 x 261
Kích thước hình ảnh Facebook 2021
Kích thước hình ảnh Facebook 2021 (Cập Nhật 04/2021)

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO