-->

Kích thước hình ảnh Google Doanh nghiệp của tôi 2021 (Cập Nhật 04/2021)

Tất cả các kích thước hình ảnh Google Doanh nghiệp của tôi

Ảnh Hồ Sơ:

  • Khuyến nghị: 250 x 250
  • Tối thiểu: 120 x 120
  • Tỷ lệ khung hình: 1: 1
Kích thước hình ảnh Google Doanh nghiệp của tôi 2021 (Cập Nhật 04/2021)

Ảnh bìa:

  • Khuyến nghị: 1080 x 608
  • Tối thiểu: 480 x 270

Bài đăng trên Google:

  • Khuyến nghị: 1200 x 900
  • Tối thiểu: 400 x 300
  • Tỷ lệ khung hình: 4: 3
  • Màn hình SERP: 230 x 130
  • Màn hình máy tính để bàn: 404 x 303

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO