-->

Kích thước hình ảnh LinkedIn 2021 (Cập Nhật 04/2021)

Tất cả các kích thước hình ảnh LinkedIn

Kích thước hình ảnh LinkedIn 

Kích thước hình ảnh LinkedIn 2021 (Cập Nhật 04/2021)

Logo Công ty:

 • Khuyến nghị: 300 x 300
 • Tối thiểu: 300 x 300
 • Tỷ lệ khung hình: 1: 1
 • Màn hình trên máy tính để bàn: 128 x 128

Ảnh bìa công ty:

 • Khuyến nghị: 1128 x 191
 • Tối thiểu: 1128 x 191
 • Tỷ lệ khung hình: 47: 8
 • Màn hình trên máy tính để bàn: 1163 x 197

Hình ảnh được Chia sẻ với URL:

 • Khuyến nghị: 1200 x 627
 • Tối thiểu: 200 Chiều rộng
 • Tỷ lệ khung hình: 1,91: 1
 • Màn hình trên máy tính để bàn: 552 x 289

Hình ảnh được Chia sẻ không có URL:

 • Được đề xuất: 1200 x 627
 • Tối thiểu: 200 Chiều rộng
 • Tỷ lệ khung hình: 1,91: 1
 • Màn hình trên máy tính để bàn: 552 x tự động

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO