-->

Kích thước hình ảnh Tik Tok 2021

Ảnh đại diện Tik Tok , Video, Ảnh bìa

  • TikTok Video: 1080 x 1920, khuyến nghị tối đa 15 giây.
  • Ảnh hồ sơ TikTok: 200 x 200
  • Thời lượng quảng cáo video trong nguồn cấp dữ liệu TikTok: đề xuất từ ​​9 đến 15 giây, cho phép từ 5 đến 60 giây
  • Tỷ lệ khung hình video quảng cáo trong nguồn cấp dữ liệu TikTok: 9:16, 1: 1 hoặc 16: 9.
  • Kích thước hình ảnh hiển thị của quảng cáo trong nguồn cấp dữ liệu TikTok: tỷ lệ 1: 1

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO