-->

Kích thước hình ảnh trên Instagram 2021 (Cập Nhật 04/2021)

Tất cả các kích thước hình ảnh trên Instagram.

Ảnh đại diện:

 • Khuyến nghị: 180 x 180
 • Tối thiểu: 110 x 110
 • Tỷ lệ khung hình: 1: 1
 • Màn hình trên máy tính để bàn: 150 x 150

Ảnh vuông:

 • Khuyến nghị: 1080 x 1080
 • Tối thiểu: 600 x 600
 • Tỷ lệ khung hình: 1: 1
 • Màn hình máy tính để bàn: 600 x 600

Ảnh phong cảnh:

 • Khuyến nghị: 1080 x 680
 • Chiều rộng tối thiểu: 600
 • Tỷ lệ khung hình: 1,91: 1
 • Màn hình trên máy tính để bàn: 600 x 337

Ảnh chân dung:

 • Khuyến nghị: 1080 x 1080
 • Chiều rộng tối thiểu: 600
 • Tỷ lệ khung hình: 4: 5
 • Màn hình trên máy tính để bàn: 480 x 600
Kích thước hình ảnh trên Instagram 2021
Kích thước hình ảnh trên Instagram 2021 (Cập Nhật 04/2021)

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO