-->

Kích thước hình ảnh trên Twitter 2021 (Cập Nhật 04/2021)

Tất cả các kích thước hình ảnh trên Twitter. Kích thước hình ảnh trên Twitter

Ảnh hồ sơ:

 • Khuyến nghị: 400 x 400
 • Tối thiểu: 200 x 200
 • Tỷ lệ khung hình: 1: 1
 • Màn hình trên máy tính để bàn: 134 x 134

Ảnh tiêu đề

 • Khuyến nghị: 1500 x 500
 • Tối thiểu: 1263 x 421
 • Tỷ lệ khung hình: 3: 1
 • Màn hình trên máy tính để bàn: 598 x 199

Ảnh dòng thời gian

 • Khuyến nghị: 1024 x 512
 • Tối thiểu: 440 x 220
 • Tỷ lệ khung hình: 2: 1
 • Màn hình trên máy tính để bàn: 506 x tự động
Kích thước hình ảnh trên Twitter 2021

Kích thước hình ảnh trên Twitter 2021 (Cập Nhật 04/2021)

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO