-->

Kích thước hình ảnh trên YouTube 2021 (Cập Nhật 04/2021)

Tất cả các kích thước hình ảnh trên YouTube

Kích thước hình ảnh trên YouTube

Kích thước hình ảnh trên YouTube 2021 (Cập Nhật 04/2021)

Biểu tượng kênh:

 • Khuyến nghị: 800 x 800
 • Tỷ lệ khung hình: 1: 1
 • Màn hình máy tính để bàn: 80 x 80

Hình ảnh kênh:

 • Được đề xuất: 2560 x 1440
 • Tối thiểu: 2048 x 1152
 • Vùng an toàn cho văn bản: 1235 x 338
 • Tỷ lệ khung hình: 16: 9
 • Màn hình di động: 1546 x 423
 • Màn hình máy tính bảng: 1855 x 423
 • Màn hình máy tính để bàn: 2560 x 423
 • Màn hình TV: 2560 x 1440

Tải lên video:

 • Khuyến nghị: 1280 x 720
 • Tối thiểu: 640
 • Tỷ lệ khung hình: 16: 9

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO