-->

Kích thước hình ảnh Tumblr 2021 (Cập Nhật 04/2021)

Tumblr là một nền tảng xã hội và blog nơi người dùng chia sẻ suy nghĩ, trích dẫn, âm nhạc, bài báo, GIF, video, hình ảnh — về cơ bản là bất kỳ thứ gì.

Hình ảnh (tất nhiên) là một khía cạnh quan trọng của mạng xã hội này, nhưng nội dung dựa trên văn bản cũng được liên kết với Tumblr.

Kích thước hình ảnh Tumblr  2021 (Cập Nhật 04/2021)

Tất cả các kích thước hình ảnh Tumblr

Hình đại diện:

  • Khuyến nghị: 128 x 128
  • Tối thiểu: 128 x 128
  • Tỷ lệ khung hình: 1: 1
  • Màn hình trên máy tính để bàn: 64 x 64

Bài đăng hình ảnh được chia sẻ:

  • Khuyến nghị: 1280 x 1920
  • Tối đa: 540 x 810
  • Tỷ lệ khung hình: 2: 3
  • Màn hình máy tính để bàn: 540 x 810

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO