-->

Kích thước hình ảnh TweetDeck 2021 (Cập Nhật 04/2021)

Kích thước hình ảnh TweetDeck.

Kích thước hình ảnh TweetDeck 2021 (Cập Nhật 04/2021)

Ảnh hồ sơ:

  • Tỷ lệ khung hình: 1: 1
  • Màn hình trên máy tính để bàn: 73 x 73

Hình ảnh tiêu đề:

  • Tỷ lệ khung hình:
  • Màn hình máy tính để bàn 2: 1 : 520 x 260

Dòng thời gian (Trong dòng) Ảnh

  • Hẹp: chiều rộng 260
  • Trung bình: chiều rộng 300 Chiều
  • Rộng: chiều rộng 340

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO