-->

Kích thước khổ giấy A0

Kích thước khổ giấy A0 trong thiết kế và in ấn:

  • 84,1 x 118,9 CM
  • 841 x 1189 MM
  • 33,1 × 46,8 INCHES
  • 2384 x 3370 (72 PPI)
  • 3179 x 4494 (96 PPI)
  • 4967 x 7022 (150 PPI)
  • 9933 x 14043 (300 PPI)
Kích thước khổ giấy A0

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO