-->

Kích thước khổ giấy A1

Kích thước khổ giấy A1 trong thiết kế và in ấn:

  • 59,4 x 84,1 CM
  • 594 × 841 MM
  • 23,4 × 33,1 INCHES
Kích thước khổ giấy A1

Kích thước A1 Pixel

  • 1684 x ​​2384 (72 PPI)
  • 2245 x 3179 (96 PPI)
  • 3508 x 4967 (150 PPI)
  • 7016 x 9933 (300 PPI)
Xem thêm:

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO