-->

5 trang web chuyển đổi văn bản thành giọng nói miễn phí

Ngày nay, nhiều người thích nghe các bài báo thay vì đọc chúng. Có một số người có thể có thị lực kém hoặc có lẽ sẽ thực sự nhàm chán khi bạn phải đọc tất cả những bài luận dài và những thứ đó.

Và đôi khi chúng ta chỉ đọc, chúng ta không biết làm thế nào để phát âm các từ khác đúng, nhưng khi chúng ta chỉ nghe chúng ta có thể học cách phát âm chính xác. Lắng nghe thú vị hơn nhiều và có thể tiết kiệm thời gian.

Nhờ một số trang web có thể chuyển văn bản thành giọng nói, chúng ta có thể dễ dàng thưởng thức các bài báo và không cảm thấy nhàm chán hoặc thậm chí bị nhức mắt vì đọc quá nhiều.

#1. Google Dịch

https://translate.google.com.vn/

#2. Bing Dịch

https://www.bing.com/translator


#3. Notevibes

https://notevibes.com/vn/

Notevibes

#4. Naturalreaders


Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO