-->

Cách khóa, không chỉnh sửa tệp PowerPoint

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn khóa tệp PowerPoint bằng mật khẩu để bảo vệ nội dung bài thuyết trình của bạn.

1. Cách khóa tệp PowerPoint

Khóa tệp PowerPoint có nghĩa là bạn phải sử dụng mật khẩu để có thể xem và chỉnh sửa nội dung.

Bước 1: Tại màn hình chính của PowerPoint, chọn tab File.
Cách khóa, không chỉnh sửa tệp PowerPoint
Bước 2: Tiếp theo, chọn tab Info để xem các thông tin liên quan đến tệp PowerPoint.
Cách khóa, không chỉnh sửa tệp PowerPoint
Bước 3: Tại đây, các bạn tiến hành chọn mục Bảo vệ bản trình bày và chọn Mã hóa bằng mật khẩu để tạo khóa bảo mật.
Cách khóa, không chỉnh sửa tệp PowerPoint
Bước 4: Cuối cùng, bạn tiến hành đặt mật khẩu để mở khóa file PowerPoint trên máy tính. Khi bạn hoàn tất việc đặt mật khẩu, bạn sẽ nhận được thông báo 'Cần có mật khẩu để mở bản trình bày này'.

Cách khóa, không chỉnh sửa tệp PowerPoint

Cách khóa, không chỉnh sửa tệp PowerPoint

Cách khóa, không chỉnh sửa tệp PowerPoint

2. Cách bật chế độ chỉ xem trên tệp PowerPoint

Ở chế độ chỉ xem trên tệp PowerPoint, người dùng chỉ có thể xem nội dung và nếu muốn chỉnh sửa, họ sẽ cần một vài thao tác khác nhau.

Bước 1: Tại màn hình chính của PowerPoint, chọn tab File.
Cách khóa, không chỉnh sửa tệp PowerPoint
Bước 2: Tiếp theo, chọn tab Info để xem các thông tin liên quan đến tệp PowerPoint.
Cách khóa, không chỉnh sửa tệp PowerPoint
Bước 3: Trong mục Bảo vệ bản trình bày, bạn tiến hành chọn Đánh dấu là cuối cùng.
Hình 7 về Cách khóa, không chỉnh sửa tệp PowerPoint
Bước 4: Sau đó, chọn OK để đồng ý với các thay đổi.
Hình 8 về Cách khóa, không chỉnh sửa tệp PowerPoint
Bước 5: Chế độ được đánh dấu là cuối cùng sẽ xuất hiện, đây là thông báo cho biết tệp PowerPoint đã hoàn tất và không cần sửa chữa.

Nếu bạn muốn chỉnh sửa tệp PowerPoint được đánh dấu là Cuối cùng, bạn sẽ phải chọn Chỉnh sửa.
Cách khóa, không chỉnh sửa tệp PowerPoint
Cách khóa, không chỉnh sửa tệp PowerPoint

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO