-->

7 giải pháp thay thế Visual Studio Code

Visual Studio Code, còn được gọi là VS Code, là một trình soạn thảo mã cho Linux, Windows và macOS.

Đó là loại trình soạn thảo đi qua ranh giới giữa việc chỉnh sửa văn bản và quản lý toàn bộ cơ sở mã của bạn, giống như một môi trường phát triển tích hợp (IDE). 

Nó có thể mở rộng thông qua các plugin và đã được chứng minh là một trình soạn thảo văn bản đáng tin cậy, dễ dàng đánh bại các trình soạn thảo đối thủ đáng gờm.

Dưới 7 giải pháp thay thế Visual Studio Code:

#1. VSCodium - Vscodium.com

VSCodium

#2. Atom - atom.io

Atom - atom.io

#3. Geany - geany.org

#3. Geany - geany.org

#4. Che - eclipse.org/che/extend

#4. Che - eclipse.org/che/extend

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO