-->

Các kênh youtube học CSS Tiếng Việt

Các kênh youtube học CSS Tiếng Việt

#1. F8 Official

F8 là cộng đồng học tập và chia sẻ kiến thức lập trình dành cho tất cả mọi người.

https://www.youtube.com/watch?v=R6plN3FvzFY&list=PL_-VfJajZj0U9nEXa4qyfB4U5ZIYCMPlz

F8 Official

#2. Thạch Phạm

Tìm hiểu CSS là gì, tại sao nên học CSS khi làm website vì vai trò to lớn của nó.

https://www.youtube.com/watch?v=_JT3jPzuqmY&list=PLl4nkmb3a8w1cnIhegAj5_mE8w_mbYvY4

Thạch Phạm

#3. CiOne eLearning

CiOne được thành lập bởi đội ngũ đam mê Lập trình với kinh nghiệm làm việc và giảng dạy từ 7 năm trở lên.

https://www.youtube.com/watch?v=kwHLqFvRmkQ&list=PL75xdq9Y-GaQCrFON4f4dSbgjigfC6VOx

Các kênh youtube học CSS Tiếng Việt

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO