-->

Danh sách website học HTML 2021

Những nơi tốt nhất để học HTML cơ bản trực tuyến

Bước đầu tiên trong hành trình viết mã web của bất kỳ ai là học HTML. Việc học thậm chí còn hữu ích nếu bạn không có ý định theo đuổi sự nghiệp trong lĩnh vực công nghệ vì nó chứng tỏ rằng bạn có  nhiều kỹ năng đa dạng.

Danh sách website học HTML 2021

Dưới đây là năm trong số những nơi tốt nhất để học HTML cơ bản trực tuyến, vì vậy bạn có thể bắt đầu hành trình viết mã của mình.

#1. Codecademy

https://www.codecademy.com/

#2. General Assembly Dash

https://dash.generalassemb.ly/

#3. Lynda.com

https://www.linkedin.com/learning/

#4. Team Treehouse

https://teamtreehouse.com/

#5. W3Schools

https://www.w3schools.com/

#6. Youtube

https://www.youtube.com/results?search_query=learn+html

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO