-->

Phần mềm CRM

#1 – Hubspot

https://www.hubspot.com/products/crm

CRM bao gồm:

 • Quản lý liên hệ
 • Lên lịch email
 • Đường ống thỏa thuận
 • Lập lịch họp
 • Trò chuyện trực tiếp 1-1
 • Liên hệ hoạt động trang web
 • Lưu trữ, theo dõi và quản lý công việc
 • Chia sẻ tài liệu
 • Gọi VoIP
Phần mềm CRM

#2 – Salesflare

https://salesflare.com/

CRM bao gồm:

 • Chế độ xem dòng thời gian toàn nhóm để theo dõi các cơ hội từ dẫn trước đến chiến thắng
 • Các chiến dịch email được cá nhân hóa, lên lịch, có thể theo dõi
 • Bảng điều khiển thông tin chi tiết có thể được phân đoạn theo thành viên nhóm, đường dẫn hoặc phạm vi ngày

#3 – Zoho CRM

https://www.zoho.com/crm/

CRM bao gồm:

 • Tín hiệu bán hàng thời gian thực và thông báo khách hàng
 • Quản lý kinh doanh kế hoạch chi tiết cho cả quy trình trên và ngoại tuyến
 • Khả năng ghi điểm triển vọng
 • Đường ống bán hàng độc đáo
 • Email hàng loạt
 • Quản lý hàng tồn kho
 • Một trợ lý AI
 • Các tùy chỉnh nâng cao

#4 – Freshworks CRM

https://www.freshworks.com/crm/a/

CRM bao gồm:

 • Quản lý khách hàng tiềm năng, liên hệ, tài khoản và giao dịch
 • Nhiệm vụ và quản lý cuộc hẹn
 • Hợp nhất hoặc sao chép bản ghi
 • Chế độ xem cuộc trò chuyện nâng cao
 • Chấm điểm
 • Quy trình làm việc dựa trên thời gian
 • Đường ống bán hàng
 • Hộp thư đến của nhóm và chuyển tiếp email
 • Lên lịch email, mẫu và cảnh báo
 • Theo dõi khách truy cập trang web
 • Ứng dụng di động iOS và Android

#5 – Creatio

https://www.creatio.com/

CRM bao gồm:

 • Nhà thiết kế chiến dịch trực quan
 • Theo dõi hành vi trang web và phân đoạn
 • Các chiến dịch kích hoạt nâng cao
 • Tiếp thị qua email được cá nhân hóa
 • Theo dõi sự kiện và quản lý phản hồi

#6 – Salesforce

https://www.salesforce.com/

CRM bao gồm:

 1. Các dịch vụ tài chính
 2. Chăm sóc sức khỏe
 3. Chế tạo
 4. Hàng tiêu dùng
 5. Năng lượng
 6. Thông tin liên lạc
 7. Tổ chức phi lợi nhuận

#7 – EngageBay

https://www.engagebay.com/

CRM bao gồm:

 • Liên hệ và quản lý khách hàng tiềm năng
 • Chia sẻ và lưu trữ tài liệu
 • Tự động hóa quy trình làm việc
 • Theo dõi tương tác
 • Truy cập di động

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO