-->

Hướng dẫn Kích thước Video TikTok 2022

Thông số kỹ thuật cho video quảng cáo: 

 • Tỷ lệ khung hình được đề xuất là 9:16, 1: 1 hoặc 16: 9. 
 • Các tùy chọn độ phân giải bao gồm 720 x 1280 px, 640 x 640 px và 1280 x 720 px. 
 • Bạn có thể sử dụng các tệp MP4, MPEG, MOV hoặc AVI trong quảng cáo của mình. 
 • Thời lượng video phải từ 5 đến 15 giây. 
 • Kích thước tệp video phải nhỏ hơn 500 MB. 

Thông số kỹ thuật cho hình ảnh hiển thị quảng cáo: 

 • Tỷ lệ khung hình được quy định là 1: 1.
 • Kích thước tệp nhỏ hơn 50 KB.
 • Loại tệp phải là PNG, JPEG hoặc JPG.

Thông số kỹ thuật cho tên thương hiệu / ứng dụng: 

 • TikTok cho phép 2-20 ký tự tiếng Anh để hiển thị tên thương hiệu trên quảng cáo. 
 • Biểu tượng cảm xúc không nên được bao gồm. 
 • Dấu câu và dấu cách cũng được tính là ký tự. 
 • Tên ứng dụng phải có 4-40 ký tự tiếng Anh. 
 • Giới hạn ký tự tên thay đổi theo ngôn ngữ, hệ điều hành và kiểu thiết bị.

Thông số kỹ thuật cho mô tả quảng cáo : 

 • Giới hạn ký tự cho mô tả quảng cáo bằng tiếng Anh là 12-100. 
 • Mặc dù các mô tả dài hơn được phép, nhưng chúng có nguy cơ bị cắt bỏ ở phần cuối.
 • Biểu tượng cảm xúc, dấu ngoặc nhọn và ký hiệu băm được cho phép. 
 • Dấu câu và dấu cách cũng sẽ được tính là ký tự.
Hướng dẫn Kích thước Video TikTok 2022


Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO