-->

Kích thước hình ảnh Facebook cho năm 2022

Kích thước Facebook theo loại hình ảnh, kích thước màn hình và tỷ lệ khung hình được đề xuất.

Lọai hình ảnh Kích thước (Máy tính để bàn) Tỷ lệ khung hình
Ảnh bìa facebook 820 x 312 điểm ảnh 1.91:1
Ảnh hồ sơ Facebook 170 x 170 pixel 1:01
Ảnh sự kiện Facebook 1200 x 628 pixel 1.91:1
Bài đăng trên Facebook Ít nhất 1200 x 630 px 1.91:1
Các bài đăng trên Facebook có liên kết Ít nhất 1200 x 628 px 1.91:1
Câu chuyện trên Facebook 1080 x 1920 pixel 9:16
Quảng cáo Facebook (một hình ảnh) Ít nhất 1080 x 1080 px 1,91: 1 hoặc 4: 5
Quảng cáo video trên Facebook Ít nhất 1080 x 1080 px 16: 9 hoặc 9:16
Quảng cáo Câu chuyện trên Facebook 1080 x 1920 pixel 9:16

Kích thước hình ảnh Facebook cho năm 2022

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO