-->

Kích thước hình ảnh trên YouTube (2022)

Các kích thước hình ảnh khác trên YouTube (2022)

Loại hình ảnh trên mạng xã hộiKích thước tính bằng pixel
Ảnh Bìa / Hình ảnh kênh YouTube2560 x 1440
Hình thu nhỏ trên YouTube1280 x 720
Biểu tượng Kênh YouTube800 x 800
Giới thiệu YouTube / Những người khác1920 x 1080
Quảng cáo hiển thị trên YouTube300 x 250
Quảng cáo hiển thị hình ảnh trên YouTube dài300 x 60
Quảng cáo lớp phủ trên YouTube480 x 70

Kích thước hình ảnh trên YouTube (2022)


Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO